Подати заяву на вступ

Все про заяви на вступ

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Вступники, які вступають на навчання на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти (крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі  або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання) за спеціальностями:
    222 «Медицина» (магістр);
    221 «Стоматологія» (магістр);
    226 «Фармація, промислова фармація» (магістр);
    224 «Технології медичної діагностики та лікування»  (бакалавр);

подають заяви з 12 до 26 липня включно тільки в електронній формі за допомогою сайту - http://ez.osvitavsim.org.ua/

Увага
! Вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають право на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою подають заяви тільки в паперовій формі за адресою м. Чернівці, вул. Богомольця, 2.

Строк подання заяв та документів – з 12 липня по 20 липня (до 18-00).

Вступ до Коледжу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Вступ на основі повної загальної середньої освіти (на базі 11 класів)

Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за денною формою навчання на основі повної загальної середньої освіти (на базі 11 класів) (крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі або мають право на зарахування за квотами або  мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання) за спеціальностями:
    223 «Медсестринство» (молодший спеціаліст);
    226 «Фармація, промислова фармація» (молодший спеціаліст);

подають заяви з 12 липня до 08 серпня включно тільки в електронній формі за допомогою сайту - http://ez.osvitavsim.org.ua/

Увага! Вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають право на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою подають заяви тільки в паперовій формі за адресою м. Чернівці, вул. Богомольця, 2.
Строк подання заяв та документів – з 12 липня по 01 серпня (до 18-00).

Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за заочною формою навчання на основі повної загальної середньої освіти (на базі 11 класів) подають заяви тільки в паперовій формі за адресою м. Чернівці, вул. Богомольця, 2.
Строк подання заяв та документів – з 12 липня по 08 серпня (до 18-00).


Вступ на основі базової загальної середньої освіти (на базі 9 класів)

Вступники, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на основі базової загальної середньої освіти (на базі 9 класів) за спеціальностями:
    223 «Медсестринство» (молодший спеціаліст);
    226 «Фармація, промислова фармація» (молодший спеціаліст);

подають заяви з 01 липня по 14 липня в паперовій формі за адресою м. Чернівці, вул. Богомольця, 2

Вступ на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня (в т.ч. на 2 курс)

Вступники, які вступають на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або освітнього ступеня бакалавра:
    на 2 курс за спеціальністю 222 «Медицина» (магістр);
    на 2 курс за спеціальністю 221 «Стоматологія» (магістр);
    на 2 курс за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (магістр);
    на 1 курс за спеціальністю 223 «Медсестринство»  (бакалавр);
    на 1 курс за спеціальністю 223 «Медсестринство»  (магістр);
подають заяви з 12 до 24 липня (до 18-00) в паперовій формі за адресою м. Чернівці, вул. Богомольця, 2.

Бажаємо успіхів та усвідомленості усім абітурієнтам під час вибору майбутньої професії!