02Лип

Початок прийому заяв та документів від вступників, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на основі базової загальної середньої освіти (на базі 9 класів).

Заяви подаються тільки в паперовій формі за адресою вул. Богомольця, 2.
02Лип

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua

12Лип

Початок прийому заяв та документів від вступників для здобуття ступенів магістра, бакалавра та молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти. Заяви подаються тільки в електронній формі, за виключенням осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою тощо (заяви у паперовій формі).

Початок прийому заяв та документів від вступників для здобуття ступенів магістра та бакалавра на основі попередньо здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня. Заяви подаються тільки в паперовій формі за адресою вул. Богомольця, 2.

14Лип

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на основі базової загальної середньої освіти (на базі 9 класів)

о 18:00, вул. Богомольця, 2, м. Чернівці
15Лип

Початок проведення вступних випробувань та співбесід для вступників на основі базової загальної середньої освіти.

вул. Богомольця, 2, м. Чернівці
20Лип

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти за результатами співбесіди або вступних іспитів

о 18:00, вул. Богомольця, 2, м. Чернівці
21Лип

Початок проведення вступних випробувань та співбесід для вступників на основі повної загальної середньої освіти.

вул. Богомольця, 2, м. Чернівці
24Лип

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня (на основі диплому Молодшого Спеціалста або Бакалавра)

о 18:00, вул. Богомольця, 2, м. Чернівці
25Лип

Початок проведення вступних фахових випробувань для вступників на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня (на основі диплому Молодшого Спеціалста або Бакалавра)

вул. Богомольця, 2, м. Чернівці
26Лип

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які які вступають на основі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО

о 18:00, вул. Богомольця, 2, м. Чернівці
01Серп

Строк оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення.

не пізніше 12:00, вул. Богомольця, 2, м. Чернівці
06Серп

Термін виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення - подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому).

не пізніше 18:00, вул. Богомольця, 2, м. Чернівці
08Серп

Зарахування вступників на місця державного замовлення

не пізніше 12:00, вул. Богомольця, 2, м. Чернівці
08Серп

Закінчення прийому заяв від вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" на основі повної загальної середньої освіти

до 18:00, вул. Богомольця, 2, м. Чернівці
17Серп

Термін виконання вимог до зарахування на навчання за кошти фізичних та юрідичних осіб (- подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому).

до 18:00, вул. Богомольця, 2, м. Чернівці
20Серп

Термін виконання вимог до зарахування на навчання за кошти юрідичних осіб за спеціальностями без місць навчання за державним замовленням
(- подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому).

до 18:00, вул. Богомольця, 2, м. Чернівці
21Серп

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб.

вул. Богомольця, 2, м. Чернівці