Сільський Коефіцієнт

Про СК, перелік шкіл, учні яких мають право на СК

Сільський коефіцієнт. Щодо підтвердження вступниками права користування сільським коефіцієнтом

Як скористатись?

Відповідно до абзацу дев’ятого підпункту 1 пункту 8 розділу VII Умов прийому до закладів вищої освіти у 2018 році конкурсний бал вступника множиться на сільський коефіцієнт.

Сільський коефіцієнт дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подання заяв про вступ (тобто до 26.07.2016 року) та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (тобто у 2018 році).

Документом, який підтверджує право вступника на користування сільським коефіцієнтом, є довідка про реєстрацію місця проживання особи, відповідно до додатку 13 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 (зразок додається).

Відповідно до пункту 3 значених Правил реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування здійснюється виконавчим органом сільської, селищної або міської ради, сільським головою (у разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради.

У разі створення електронного кабінету вступника, перевірка статусу школи та року випуску здійснюється автоматично на підставі інформації про наявний документ про повну загальну середню освіту. Можливість завантажити в ЄДЕБО Довідку про реєстрацію місця проживання особи надається лише тим вступникам, у яких буде підтверджено статус школи та рік випуску.

Після отримання такої довідки вступник сканує її і завантажує у свій електронний кабінет. Уповноважені особи приймальних комісій закладів вищої освіти, до яких такий вступник подав документи на участь у конкурсному відборі, перевіряють право вступника стосовно можливості скористатись сільським коефіцієнтом шляхом проставлення відповідної відмітки в Єдиній державній електронній базі з питань освіти на підставі перевірки Довідки про реєстрацію (у разі наявності електронного кабінету) або перевірки статусу школи, року випуску та Довідки про реєстрацію (у разі відсутності електронного кабінету).

Перелік шкіл, учні яких мають право на сільський коефіцієнт
(за даними МОН України, інформація уточнюється)
Посилання

Джерело – лист МОН України від 23.06.2018 № 1/11-6569 "Щодо формування конкурсного балу з урахуванням сільського коефіцієнту"

ДОВІДКА про реєстрацію місця проживання особи
Посилання

Джерело – постанова Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 р. № 207

Щодо формування конкурсного балу з урахуванням сільського коефіцієнту
Посилання

Джерело – Державне підприємство "Інфоресурс"