Заяви, рейтинги

Заяви, рейтинги, оригінали документів, зарахування

Освітній ступінь “Магістр”:

Медицина Медицина, 2 курс Стоматологія Стоматологія, 2 курс Фармація, денна Фармація, заочна Фармація, 2 курс, денна Фармація, 2 курс, заочна Медсестринство

Освітній ступінь “Бакалавр”:

Медсестринство Технології медичної діагностики та лікування

Освітній ступінь “Молодший спеціаліст”:

Медсестринство, 11 клас Медсестринство, 9 клас Фармація (МС), 11 клас, денна Фармація (МС), 11 клас, заочна Фармація (МС), 9 клас, денна Подано заяв

Подано заяв

станом на: 21-08-2018 23:40:00
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
(освітній ступінь)
ФОРМА
НАВЧАННЯ
ОБСЯГИ
ПРИЙОМУ
ЗАЯВ
МЕДИЦИНА
(магістр на основі ПЗСО)
бюджет 269 2054
контракт 81
МЕДИЦИНА на 2 курс
(магістр на основі молодшого спеціаліста)
контракт 50 141
СТОМАТОЛОГІЯ
(магістр на основі ПЗСО)
бюджет 4 524
контракт 76
СТОМАТОЛОГІЯ на 2 курс
(магістр на основі молодшого спеціаліста)
контракт 21 16
МЕДСЕСТРИНСТВО Магістр контракт 10 3
Бакалавр контракт 45 40
МЕДСЕСТРИНСТВО
(молодший спеціаліст)
Після 11-го класу контракт 72 88
Після 9-го класу контракт 18 22
ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ та ЛІКУВАННЯ (бакалавр) контракт 30 242
ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ
(магістр)
Після 11-го класу
(на І курс)
Денна (бюджет) 2 837
Денна (контракт) 118
Заочна (контракт) 120 201
ФАРМАЦІЯ
(магістр)
на ІІ-й
курс
Денна (контракт) 63 17
Заочна (контракт) 101 122
ФАРМАЦІЯ,
ПРОМИСЛОВА
ФАРМАЦІЯ
(молодший спеціаліст)
Після 11-го класу Денна (контракт) 39 124
Після 9-го класу Денна (контракт) 51 69
Після 11-го класу Заочна (контракт) 30 24

РАЗОМ

4534