Нормативно-правова база

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, МОН України та МОЗ України

Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти
(затверджені наказом Міністерства освіти і науки України України від 11.10.2018 № 1096

Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році
(затверджені наказом Міністерства освіти і науки України України від 10.10.2018 № 1082)

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266)

Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі при вступі до ЗВО для здобуття вищої освіти

(лист МОН України від 26.04.2018 № 1/9-261)