Нормативно-правова база

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, МОН України та МОЗ України

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році
(затверджені наказом Міністерства освіти і науки України України від 13.10.2017 № 1378)

Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році
(затверджені наказом Міністерства освіти і науки України України від 13.10.2017 № 1377)

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266)