Нормативно-правова база

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, МОН України та МОЗ України

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
(затверджені наказом Міністерства освіти і науки України України від 13.10.2016 № 1236)

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266)

Наказ МОН України від 24.04.2017 р. № 637 "Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236"

Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році (затверджені наказом Міністерства освіти і науки України України від  14.04.2017 р. № 599)

Лист МОН України від 22.06.2017 № 1/9-346 "Щодо формування конкурсного балу з урахуванням сільського коефіцієнту"

Лист МОН України від 21.06.2017 № 1/9-342 "Щодо подання вступниками копій документів, що посвідчують особу"

Наказ МОН України від 30.06.2017 р. №945  «Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році»