Вступні випробування

Розклад проведення, програми вступних випробувань

ІНФОРМАЦІЯ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2016 року.

РОЗКЛАД
проведення співбесіди*, тестування** та фахових вступних екзаменів*** при вступі на перший курс до Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» у 2016 році

На основі базової загальної середньої освіти

Екзамен Спеціальність Дата складання
БІОЛОГІЯ Медсестринство (молодший спеціаліст) 21 липня 09:00
аудиторія №1
УКРАЇНСЬКА МОВА Медсестринство (молодший спеціаліст) 23 липня 09:00
аудиторія №2
УКРАЇНСЬКА МОВА Фармація (молодший спеціаліст) 22 липня 11:00
аудиторія №1
ХІМІЯ Фармація (молодший спеціаліст) 23 липня 09:00
аудиторія №2
Місце проведення екзаменів: українська мова (диктант) - вул. Ризька, 3 (кафедра анатомії людини), хімія, біологія – вул. Богомольця, 2.


На основі здобутої раніше повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня

Екзамен Спеціальність Дата складання
БІОЛОГІЯ Всі спеціальності на основі повної загальної середньої освіти 21 липня 15:00
аудиторія №2
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА Всі спеціальності на основі повної загальної середньої освіти 23 липня 14:00
аудиторія №2
ХІМІЯ Всі спеціальності на основі повної загальної середньої освіти 22 липня 14:00
аудиторія №2
МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Стоматологія (на ІІ курс) 26 липня 11:00
аудиторія №1
АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ Стоматологія (на ІІ курс) 25 липня 09:00
аудиторія №1
КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО Медсестринство(магістр) 27 липня 09:00
аудиторія №1
ОСНОВИ МЕДСЕСТРИНСТВА Медсестринство(бакалавр) 27 липня 12:00
аудиторія №1
ІНОЗЕМНА МОВА Медсестринство(магістр),
Фармація (вступ на V курс)
25 липня 12:00
аудиторія №2
ФАРМАКОЛОГІЯ Фармація (вступ на ІІ, V курс) 24 липня 09:00
аудиторія №1
СПІВБЕСІДА з усіх спеціальностей 21 липня 09:00
аудиторія №1
СПІВБЕСІДА з тестуванням з іноземними абітурієнтами з біології та хімії Медицина 22 липня 09:00
аудиторія №3
Місце проведення іспитів: – вул. Богомольця, 2 (теоретичний корпус університету)

Примітка:

* - до співбесіди допускаються особи:


яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.
які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;
визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

** - до тестування допускаються:


Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів в Університеті мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за №189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.
Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа та особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.
У встановленому Правилами прийому порядку брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі (за їх вибором) мають право особи, яким таке право надано Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції».

*** - вступні екзамени:


з біології (усно) та української мови (диктант) складають особи, які отримали базову загальну середню освіту при вступі на спеціальність «Медсестринство» (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»;
з хімії (усно) та української мови (диктант) складають особи, які отримали базову загальну середню освіту при вступі на спеціальність «Фармація» (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»;
з основ медсестринства складають випускники медичних коледжів (спеціальність «Сестринська справа») при вступі на спеціальність «Медсестринство» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»);
з клінічного медсестринства та іноземної мови складають випускники медичних коледжів (спеціальність «Сестринська справа», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») на спеціальність «Медсестринство» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»).
з фармакології складають випускники медичних ВНЗ (спеціальність «Фармація», освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», «бакалавр») на спеціальність «Фармація» (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»).
з медичної біології та анатомії людини складають випускники медичних ВНЗ (спеціальність «Стоматологія», «Стоматологія ортопедична», освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст») на спеціальність «Стоматологія» (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» з нормативним терміном навчання).
Відповідальний секретар
приймальної комісії, доцент В.М.Ходоровський

Програми (матеріали) вступних випробувань

[  ] Програма - Анатомія людини
[  ] Програма - Медична біологія
[  ] Програма - Біологія - 11 класів
[  ] Програма - Біологія 9 класів
[  ] Програма з клінічного медсестринства
[  ] Програма з математики
[  ] Програма з основ медсестринства
[  ] Програма з української мови (диктант)
[  ] Програма з української мови (тестування)
[  ] Програма з фізики
[  ] Програма з хімії_9 клас
[  ] Програма з хімії_11 клас
[  ] Програма з іноземних мов