Медична Психологія 04

БДМУ. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

Диплом лікаря
Освітній ступінь – магістр
Форма навчання: денна
Тривалість навчання: 6 років
Перелік конкурсних предметів:

Сертифікати ЗНО

Українська мова та література
Вага – 0.3 | мін. 105
Біологія
Вага – 0.4 | мін. 105
Хімія або Історія України
Вага – 0.3 | мін. 105

Мінімальний бал сертифікатів – 105

Що таке спеціальність «Медична психологія»?

 • Медична психологія – це відносно нова для України, але актуальна й добре відома та розвинена галузь у світовій медичній практиці.
 • Медична психологія вивчає психологічні особливості людей із різноманітними захворюваннями, взаємини пацієнтів і медичних працівників, методи психокорекційної та психотерапевтичної допомоги пацієнтам (споживачам медичних послуг).
 • Підготовка лікарів-психологів здійснюється на сучасній інноваційній основі із залученням найбільш кваліфікованих фахівців в галузі медицини та психології протягом шести років (денна форма навчання).
 • Після закінчення навчання випускники навчаються в інтернатурі протягом року з присвоєнням їм спеціалізації «Лікар-психолог». Це дає їм право самостійно виконувати професійну діяльність на посаді лікаря-психолога з пацієнтами (споживачами медичних послуг) та персоналом у лікувальних закладах різного типу: багатопрофільних та спеціалізованих лікарнях, диспансерах; поліклініках;  пологових будинках; центрах медико-соціальної експертизи; реабілітаційних клініках та кризових центрах; психіатричних лікарнях або приватних медичних закладах) за наявності ліцензії, має практику приватного консультанта чи психотерапевта.

Чому варто обрати спеціальність «Медична психологія»?

 • МП – це всебічний розвиток особистості;
 • МП – це шлях до самореалізації та самопізнання;
 • МП – це здобуття навичок ефективної комунікації як формальної, так і неформальної;
 • МП – це можливість брати участь у психологічних інтенсивах, тренінгах та навчально-терапевтичних групах;
 • МП – це стажування за кордоном;
 • МП – це можливість проходження інтернатури в психіатричній клініці  м. Мюнстерлінген (кантон Тургау, Швейцарія);
 • МП – це унікальний досвід роботи з різноманітними групами пацієнтів (споживачами медичних послуг) та клієнтів (за умови приватної практики)
 • МП – це багаторічний досвід практичної співпраці з медико-психологічним центром БДМУ;
 • МП – це можливості для працевлаштування: лікар-психолог працює з пацієнтами (споживачами медичних послуг) та персоналом у лікувальних закладах різного типу; реабілітаційних клініках та кризових центрах; психіатричних лікарнях; за наявності ліцензії, має практику приватного консультанта чи психотерапевта.

Чому БДМУ – хороший вибір для бажаючих отримати освіту медичного психолога?

Насамперед через багатий досвід:

 • Буковинський державний медичний університет стояв біля витоків цієї спеціальності;
 • професорсько-викладацький склад Університету активно брав участь у розробці стандартів освіти, навчальних планів та програм;
 • Університет готує медичних психологів впродовж 17 років;
 • на кафедрі психології та філософії БДМУ діє науковий гурток з психології, засідання якого мають науково-практичний характер з різноманітних актуальних психологічних тем за запитом студентів та у відповідності до останніх наукових досліджень й практичних психотерапевтичних напрацювань;
 • медико-психологічний центр БДМУ – практична база підготовки студентів спеціальності «Медична психологія»;
 • багаторічна міжнародна співпраця з психіатричною клінікою м. Мюнстерлінген (кантон Тургау, Швейцарія);
 • наші випускники нині – успішні професіонали в різних країнах світу;
 • сучасні освітні технології навчання для формування практичних навичок у майбутніх лікарів-психологів;
 • Центр симуляційної медицини БДМУ;
 • в Університеті створено всі необхідні умови для підготовки фахівців спеціальності «Медична психологія»: висококваліфікований професорсько-викладацький склад, використання інноваційних технології та потужна матеріальна база.

Хто може стати медичним психологом?

Медичним психологом може стати будь-яка людина після отримання відповідної освіти. Щоб бути гарним лікарем-психологом, треба мати в собі щиру й живу цікавість до людей, бажання допомогти та підтримати, готовність бути уважним та співчутливим!

Рейтинговий список на спеціальність “Медична Психологія”

Обсяг прийому – 50 осіб:

50 осіб, контракт
Форма навчання – денна
Вартість навчання – 28 000 грн.

wpDataTable with provided ID not found!
Рейтинг БДМУ Спеціальності 60

Рейтингові списки вступників до БДМУ. Режим реального часу

Ми розпочали публікацію рейтингових списків абітурієнтів Буковинського державного університету в режимі реального часу.

Традиційно це робимо лише ми серед вищих медичних навчальних закладів та інших університетів, що свідчить про відкритість вступної кампанії, відкритість університету, високий розвиток інформаційних технологій.

Стартова сторінка перегляду Рейтингів – https://vstup.bsmu.edu.ua/entroll/rating/

У разі, якщо ви помітили помилку в прізвищі, спеціальності, відсутності абітурієнта в списку або інше, просимо проінформувати нас за адресою pk@bsmu.ed.ua