Медична Психологія 04

БДМУ. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

Диплом лікаря
Освітній ступінь – магістр
Форма навчання: денна
Тривалість навчання: 6 років
Перелік конкурсних предметів:

Сертифікати ЗНО

Українська мова та література
Вага – 0.3 | мін. 105
Біологія
Вага – 0.4 | мін. 105
Хімія або Історія України
Вага – 0.3 | мін. 105

Мінімальний бал сертифікатів – 105

Що таке спеціальність «Медична психологія»?

 • Медична психологія – це відносно нова для України, але актуальна й добре відома та розвинена галузь у світовій медичній практиці.
 • Медична психологія вивчає психологічні особливості людей із різноманітними захворюваннями, взаємини пацієнтів і медичних працівників, методи психокорекційної та психотерапевтичної допомоги пацієнтам (споживачам медичних послуг).
 • Підготовка лікарів-психологів здійснюється на сучасній інноваційній основі із залученням найбільш кваліфікованих фахівців в галузі медицини та психології протягом шести років (денна форма навчання).
 • Після закінчення навчання випускники навчаються в інтернатурі протягом року з присвоєнням їм спеціалізації «Лікар-психолог». Це дає їм право самостійно виконувати професійну діяльність на посаді лікаря-психолога з пацієнтами (споживачами медичних послуг) та персоналом у лікувальних закладах різного типу: багатопрофільних та спеціалізованих лікарнях, диспансерах; поліклініках;  пологових будинках; центрах медико-соціальної експертизи; реабілітаційних клініках та кризових центрах; психіатричних лікарнях або приватних медичних закладах) за наявності ліцензії, має практику приватного консультанта чи психотерапевта.

Чому варто обрати спеціальність «Медична психологія»?

 • МП – це всебічний розвиток особистості;
 • МП – це шлях до самореалізації та самопізнання;
 • МП – це здобуття навичок ефективної комунікації як формальної, так і неформальної;
 • МП – це можливість брати участь у психологічних інтенсивах, тренінгах та навчально-терапевтичних групах;
 • МП – це стажування за кордоном;
 • МП – це можливість проходження інтернатури в психіатричній клініці  м. Мюнстерлінген (кантон Тургау, Швейцарія);
 • МП – це унікальний досвід роботи з різноманітними групами пацієнтів (споживачами медичних послуг) та клієнтів (за умови приватної практики)
 • МП – це багаторічний досвід практичної співпраці з медико-психологічним центром БДМУ;
 • МП – це можливості для працевлаштування: лікар-психолог працює з пацієнтами (споживачами медичних послуг) та персоналом у лікувальних закладах різного типу; реабілітаційних клініках та кризових центрах; психіатричних лікарнях; за наявності ліцензії, має практику приватного консультанта чи психотерапевта.

Чому БДМУ – хороший вибір для бажаючих отримати освіту медичного психолога?

Насамперед через багатий досвід:

 • Буковинський державний медичний університет стояв біля витоків цієї спеціальності;
 • професорсько-викладацький склад Університету активно брав участь у розробці стандартів освіти, навчальних планів та програм;
 • Університет готує медичних психологів впродовж 17 років;
 • на кафедрі психології та філософії БДМУ діє науковий гурток з психології, засідання якого мають науково-практичний характер з різноманітних актуальних психологічних тем за запитом студентів та у відповідності до останніх наукових досліджень й практичних психотерапевтичних напрацювань;
 • медико-психологічний центр БДМУ – практична база підготовки студентів спеціальності «Медична психологія»;
 • багаторічна міжнародна співпраця з психіатричною клінікою м. Мюнстерлінген (кантон Тургау, Швейцарія);
 • наші випускники нині – успішні професіонали в різних країнах світу;
 • сучасні освітні технології навчання для формування практичних навичок у майбутніх лікарів-психологів;
 • Центр симуляційної медицини БДМУ;
 • в Університеті створено всі необхідні умови для підготовки фахівців спеціальності «Медична психологія»: висококваліфікований професорсько-викладацький склад, використання інноваційних технології та потужна матеріальна база.

Хто може стати медичним психологом?

Медичним психологом може стати будь-яка людина після отримання відповідної освіти. Щоб бути гарним лікарем-психологом, треба мати в собі щиру й живу цікавість до людей, бажання допомогти та підтримати, готовність бути уважним та співчутливим!

Рейтинговий список на спеціальність “Медична Психологія”

Обсяг прийому – 50 осіб:

50 осіб, контракт
Форма навчання – денна
Вартість навчання – 28 000 грн.

wpDataTable with provided ID not found!