Правила прийому в університет

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Буковинському державному медичному університеті в 2024 році

Додаток №1

Перелік освітніх програм, спеціальностей та освітніх ступенів, за якими оголошується прийом на навчання на основі повної загальної середньої освіти, обсяги прийому та терміни навчання

Додаток №2

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на основі НРК5 зі скороченим строком (на другий курс) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра для здобуття ступеня магістра за умови вступу на споріднену спеціальність

Додаток №3

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на основі НРК 5 осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра, для здобуття ступеня бакалавра

Додаток № 4

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на основі НРК6 та НРК7 осіб, які здобули ступінь бакалавра, спеціаліста, магістра для здобуття ступеня магістра за умови вступу на споріднену спеціальність

Додаток №5

Порядок прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Буковинського державного медичного університету

Додаток №6

Положення про мотиваційний лист

Додаток №7

Правила прийому до аспірантури та докторантури Буковинського державного медичного університету у 2023 році

Додаток №8

Положення про роботу освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» в Буковинському державному медичному університеті 

Адреса приймальної комісії

Буковинський державний медичний університет

ВСТУП-2024.
Приймальна комісія

Copyright © 2010-2024, Bukovinian State Medical University.
Розробка та супровід: відділ технічних засобів навчання