Обсяги державного замовлення

Обсяги прийому студентів до
Буковинського державного медичного університету
на місця державного замовлення у 2023 році

222 Медицина

Ступінь вищої освіти – магістр
Ліцензійний обсяг – 800
Максимальний  обсяг державного замовлення для вступу на основі повної загальної середньої освіти – 210
Квота-1 – 21
Квота-2 – 21

Максимальний  обсяг державного замовлення для вступу на основі здобутого ступеня “молодший спеціаліст”, “фаховий молодший бакалавр” – 15
Квота-1 – 1
Квота-2 – 2

221 Стоматологія

Ступінь вищої освіти – магістр
Ліцензійний обсяг – 120
Максимальний  обсяг державного замовлення – 7
Квота-1 – 1
Квота-2 – 1

225 Медична психологія

Ступінь вищої освіти – магістр
Ліцензійний обсяг – 50
Максимальний  обсяг державного замовлення – 20
Квота-1 – 2
Квота-2 – 2

226 Фармація, промислова фармація

Ступінь вищої освіти – магістр
Ліцензійний обсяг – 240
Максимальний  обсяг державного замовлення – 10
Квота-1 – 1
Квота-2 – 1

Copyright © 2010-2024, Bukovinian State Medical University.
Розробка та супровід: відділ технічних засобів навчання