Обсяги державного замовлення

Обсяги прийому студентів до
Буковинського державного медичного університету
на місця державного замовлення у 2022 році

222 Медицина

Ступінь вищої освіти – магістр
Ліцензійний обсяг – 800
Максимальний  обсяг державного замовлення – 225
Квота-1 – 11
Квота-2 – 23

221 Стоматологія

Ступінь вищої освіти – магістр
Ліцензійний обсяг – 120
Максимальний  обсяг державного замовлення – 7
Квота-1 – 1
Квота-2 – 1

225 Медична психологія

Ступінь вищої освіти – магістр
Ліцензійний обсяг – 50
Максимальний  обсяг державного замовлення – 10
Квота-1 – 1
Квота-2 – 1

226 Фармація, промислова фармація

Ступінь вищої освіти – магістр
Ліцензійний обсяг – 240
Максимальний  обсяг державного замовлення – 10
Квота-1 – 1
Квота-2 – 1

Copyright © 2010-2023, Bukovinian State Medical University.
Розробка та супровід: відділ технічних засобів навчання