Правила прийому в коледж

Додаток 1

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 3

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 4

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти

Додаток 5

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 –200

Додаток 6

Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» для здобуття фахової передвищої освіти у 2020 році

Copyright © 2010-2020, Bukovinian State Medical University.
Розробка та супровід: відділ технічних засобів навчання
Днів
Годин
Хвилин
Секунд
НЕ ВТРАТЬ СВІЙ ШАНС

22 серпня 18:00

Завершення прийому документів від вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 класів).

Спеціальності:
“Медсестринство”
“Фармація, промислова фармація”