Правила прийому в університет

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання на основі повної загальної середньої освіти, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток №2

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня магістра за умови вступу на споріднену спеціальність

Додаток №3

Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Додаток №4

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра медичного або фармацевтичного на відкриті конкурсні пропозиціїна основі повної загальної середньої освіти

Додаток №5

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) в розрізі спеціальностей, на які здійснюється вступ на навчання на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня)

Додаток №6

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12 – бальною шкалою, в шкалу 100 – 200

Додаток №7

Таблиця переведення середнього бала документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ, обрахованого за100-бальною або 200-бальною шкалою, в шкалу 0-20

Додаток №8

Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»

Додаток №9

Прийом в аспірантуру

Copyright © 2019 Bukovinian State Medical University.
Розробка та супровід: Навчальний відділ, сектор моніторингу якості освіти та ІАЗ
За сприяння О. Мельничука