Правила прийому в університет

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання на основі повної загальної середньої освіти, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток №2 (зі змінами)

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеня магістра за умови вступу на споріднену спеціальність

Додаток №3 (зі змінами)

Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Додаток № 4 (зі змінами)

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра медичного або фармацевтичного на відкриті конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Додаток №5 (зі змінами)

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) в розрізі спеціальностей, на які здійснюється вступ на навчання на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня)

Додаток №6 (зі змінами)

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12 – бальною шкалою, в шкалу 100 – 200

Додаток №7 (зі змінами)

Таблиця переведення середнього бала документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ, обрахованого за100-бальною або 200-бальною шкалою, в шкалу 0-20

Додаток №8 (зі змінами)

Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»

Додаток №9 (зі змінами)

Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії та докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук у Буковинському державному медичному університеті у 2021 році

Адреса приймальної комісії

Буковинський державний медичний університет

ВСТУП-2021.
Приймальна комісія

Copyright © 2010-2021, Bukovinian State Medical University.
Розробка та супровід: відділ технічних засобів навчання