Правила прийому в коледж

Додаток 1

Перелік спеціальностей та освітніх програм за якими оголошується прийом на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 3

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 4

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти

Додаток 5

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 –200

Адреса приймальної комісії

Буковинський державний медичний університет

ВСТУП-2022.
Приймальна комісія

Copyright © 2010-2022, Bukovinian State Medical University.
Розробка та супровід: відділ технічних засобів навчання