Затверджено Правила прийому до БДМУ в 2023 році

Вченою радою університету затверджені Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Буковинському державному медичному університеті в 2023 році та Правила прийому на навчання до Буковинського державного медичного університету для здобуття фахової передвищої освіти в 2023 році. Правилами прийому визначений перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, регламентовані вимоги до […]