Реєстрація на ЄВІ: БАКАЛАВР
ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНИКІВ ДО МАГІСТРАТУРИ
на спеціальність 222 «Медицина» на основі диплома БАКАЛАВРА зі
спеціальності «Медсестринство» / «Сестринська справа»,
на спеціальність 223 «Медсестринство» на основі диплома
БАКАЛАВРА зі спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я»
для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ)

Враховуючи воєнний стан та епідеміологічну ситуацію, що склалася в Україні, на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України Приймальна комісія Буковинського державного медичного університету інформує про наступний порядок дій для реєстрації вступників на навчання за освітнім ступенем магістр для складання ЄВІ.

Абітурієнти, які вступають на основі диплома бакалавра, повинні 08.05-31.05.2023 р. зареєструватися та скласти ЄВІ.

Реєстрацію на ЄВІ Буковинський державний медичний університет проводить у дистанційному режимі.

Для реєстрації абітурієнт повинен надіслати до 17:00 31.05.2023 р. включно на електронну скриньку pk@bsmu.edu.ua скановані копії (фотокопії) наступних документів:

  1. Заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
  2. Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт);
  3. Облікова картка платника податків або довідка, у випадку відмови від даного документа за релігійними переконаннями;
  4. Копія диплома бакалавра (тільки для осіб, які завершили навчання в минулих роках)
  5. Довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома у 2023 році (тільки для осіб, які завершують здобуття освіти у військових закладах освіти (закладах зі специфічними умовами);
  6. Фотокартка для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу III Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них);
  7. Медичний висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань). 


Тема листа: «Прізвище, ім’я, по батькові, реєстрація на ЄВІ».
В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Приймальна комісія на підставі отриманих сканкопій (фотокопій) здійснює перевірку документів, реєстрацію вступника для проходження ЄВІ та відправляє скановану копію екзаменаційного листка вступнику на електронну адресу, вказану в заяві-анкеті.

Офіційна електронна адреса Приймальної комісії Буковинського державного медичного університету: pk@bsmu.edu.ua

Телефон для довідок: +38 (0372) 57-75-84

Адреса приймальної комісії

Буковинський державний медичний університет

ВСТУП-2023.
Приймальна комісія

Copyright © 2010-2023, Bukovinian State Medical University.
Розробка та супровід: відділ технічних засобів навчання