Перелік документів

Перелік документів опис

ПРИ ВСТУПІ АБІТУРІЄНТ НАДАЄ В ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

Увага! Копії документів завіряються безпосередньо в приймальній комісії

Заяву на ім’я ректора

Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (ориґінал та копію)Атестат або диплом

Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти та інформаційну картку
за 2016 та/або 2017 роки З української мови та літератури, біології, хімії, історії України, математики,
залежно від обраної спеціальності

Документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал та копія)Паспорт або свідоцтво про народження

Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду

1 конверт з маркою по УкраїніФормати: С6(114х162), Е65(110х220), С65(114х229)

4 кольорових фотоРозмір 3x4 см, обличчя повинне займати 70-80% вертикального розміру знімка

Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності)

Військовий квиток або приписне свідоцтвоЛише для військовозобов'язаних


Для подання електронної заяви до БДМУ вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua


ПОДАТИ ЕЛЕКТРОННУ ЗАЯВУНеобхідна попередня реєстрація