Перелік документів

Перелік документів опис

ПРИ ВСТУПІ АБІТУРІЄНТ НАДАЄ В ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

Увага! Копії документів завіряються безпосередньо в приймальній комісії

Вступники, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення повинні до 06.08.2018 р (до 18.00 год) надати оригінали документів

Вступники, які не рекомендовані на місця державного замовлення, але претендують на участь у конкурсі за кошти фізичних/юридичних осіб, подають в Приймальну комісію оригінали документів з 02.08.2018 р. до 14.08.2018 р.

Для Вас ми працюємо в суботу та неділю (05.08.2018) з 9:00 до 15:00

Заяву на ім’я ректора

Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (ориґінал та копію)Атестат або диплом

Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти та інформаційну картку
за 2016-2018 роки (з іноземної мови лише за 2018 рік)

Документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал та копія)Паспорт або свідоцтво про народження

Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду

1 конверт з маркою по УкраїніФормати: С6(114х162), Е65(110х220), С65(114х229)

4 кольорових фотоРозмір 3x4 см, обличчя повинне займати 70-80% вертикального розміру знімка

Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та/або за квотою (за наявності)

Військовий квиток або приписне свідоцтвоЛише для військовозобов'язаних