Перелік документів

Перелік документів опис

ПРИ ВСТУПІ АБІТУРІЄНТ НАДАЄ В ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

Увага! Копії документів завіряються безпосередньо в приймальній комісії

Заяву на ім’я ректора

Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (ориґінал та копію)Атестат або диплом

Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти та інформаційну картку
за 2016-2018 роки (з іноземної мови лише за 2018 рік)

Документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал та копія)Паспорт або свідоцтво про народження

Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду

1 конверт з маркою по УкраїніФормати: С6(114х162), Е65(110х220), С65(114х229)

4 кольорових фотоРозмір 3x4 см, обличчя повинне займати 70-80% вертикального розміру знімка

Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та/або за квотою (за наявності)

Військовий квиток або приписне свідоцтвоЛише для військовозобов'язаних


Для подання електронної заяви до БДМУ вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua


ПОДАТИ ЕЛЕКТРОННУ ЗАЯВУНеобхідна попередня реєстрація